به گزارش«خبرگزاری دانشجو»، محمد نوری‌زاد، در نامه‌ای‌ خطاب به محمد خاتمی با انتقاد شدید از وی به خاطر عدم همراهی موسوی و کروبی در فتنه ۸۸ گفته است: «شما دراعتراض به حبس آقایان موسوی و کروبی هر از گاهی به پراندن یکی دو شعار بدون پشتوانه بسنده کرده‌اید، آنان در حبس خانگی هستند و شما بیرون مانده‌اید که چه؟ بیایید و درخواست کنید تا شما را به جایگاه حبس داخل کنند.»

وی در ادامه با تکرار انتقاد خود از خاتمی، وی را به ترسو بودن متهم کرده و نوشته: آیا مواضع نرم شما به این خاطر نیست که در بیرون بمانید و به گمان خود این آشفتگی‌ها را سامان دهید؟!

این مستند ساز ضد انقلاب با انتقاد از فعالیت خاتمی برای شرکت و حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مجلس با عصبانیت لفظ مجلس گل گرفته شده را در نامه خود به کار برده و مدعی شده است که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در کار خود بسیار ناموفق بوده‌اند و لزومی ندارد که در آینده اصلاح طلبان نماینده ای در مجلس داشته باشند.

پایان مطلب/