علی مطهری سیاست «چماق-هویج» را اجرا می‌کند یا «دوستی خاله خرسه


اما این مصاحبه نابهنگام علی مطهری برای جریان اصولگرایی و مخالف فتنه چند حسن به همراه داشت:

اول اینکه نظر قاطع رهبری درباره جرم سران فتنه و مخالفت ایشان با رفع حصر سران فتنه به خوبی مشخص شد و شایعاتی پیرامون رفع حصر را فرونشاند و ناامیدی جریان حامی فتنه را رقم زد.

دوم اینکه بحث محاکمه سران فتنه، به قوت آن هم از قول افراد نزدیک به جریان فتنه و اصلاحات عنوان و در افکار عمومی عادی سازی شد.

و سوم اینکه جا برای تحلیل ها باز شد که در صورت محاکمه، جرم سران فتنه چیست و کارشناسان بسیاری اظهار نظر کردند که جرم سران فتنه محاربه و مجازاتشان اعدام است؛ و این اقدام نسنجیده علی مطهری فقط طناب دار را بر گردن سران فتنه انداخت و محکم کرد. این درحالی بود که آنها اگر چه در حصر به سر می بردند اما در گوشه خانه خود به آرامی نشسته بودند و شاید علی مطهری این را برنتابید.

اما درباره اینکه چرا علی مطهری دست به چنین اقدامی زد و حتی صدای اصلاح طلبان در محافل خصوصی را در آورد شاید بتوان دو فرضیه زیر را محتمل دانست:

اول اینکه: علی مطهری بعنوان یک نفوذی وارد محدوده اصلاح طلبان شده و توجه و حمایت آنها را جلب کرده اما در باطن خواستار محاکمه و اعدام سران فتنه است و مخصوصا بر خواسته خود آن هم از زبان اصلاح طلبان مبنی بر محاکمه سران فتنه اصرار می کند و به نوعی سیاست چماق و هویج را اجرا می کند به این ترتیب که با عنوان کردن رفع حصر (به مثابه هویج) اصلاح طلبان و حامیان فتنه را به سمت خود می کشد و با عنوان محاکمه (به مثابه چماق) بر سر آنان می کوبد.

فرض دوم اینکه: داستان معروف دوستی خاله خرسه که از روی نادانی برای رفع مزاحمت یک مگس از روی صورت دوست خود سنگ بزرگی را بر سر او کوبید و موجب مرگ وی شد هم اکنون نیز از سوی علی مطهری برای سران فتنه مصداق پیدا می کند و وی با بی تدبیری به منظور رفع حصر سران داخلی فتنه آنها را به ورطه محاکمه و اعدام می کشاند. البته این کار وی در صورت تحقق بخشیدن به عنوان یک نمونه عینی در تاریخ ماندگار خواهد شد و روی مثال خاله خرسه را سفید خواهد کرد و در تاریخ خواهند نوشت که سران فتنه با اصرار و پافشاری علی مطهری محاکمه و اعدام شدند.

در هر صورت اگر هر دو فرض بالا را در نظر بگیریم این سوال مطرح می شود که چرا نزدیکان سران فتنه از این رفتار علی مطهری تبری نمی جویند و از آن مهمتر اینکه آیا علی مطهری با فرض های بالا که یکی عدم صداقت و دیگری بی تدبیری را می رساند آیا صلاحیت نمایندگی مردم را در مجلس شورای اسلامی دارد؟

/ 0 نظر / 12 بازدید