هلی برن فرهنگی!

نامه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای برای جوانان اروپا و آمریکای شمالی مثل بمب جهان را تکان داد هیچ کس فکر نمی کرد از رهبر انقلاب همچین اقدام انقلابی صورت بگیرد من ای اقدام را به هلی برن فرهنگی به پشت مواضع دشمن می دانم .

همکنون دشمن با تمام امکانات در یک جنگ نابرابر در مقابل ما صف آرایی کرده و مدتها است رهبر معظم انقلاب از مسئولین فرهنگی میخواهد که اقدام نمایند اما کو گوش شنوا تا اینکه ایشان در اوائل سال دست به سوی جوانان انقلابی دراز کردند و از آنها خواستند اقدام کنند با توجه به این در خواست هنوز نسل جوان انقلابی نتوانسته اند که خود را پیدا کنند

آقا خودشان یک تنه به خط دشمن زدند !

نه هلی برن کردند به پشت مواضع فرهنگی دشمن و از پشت مواضع دشمن را درگیر کردند

ادامه دارد ......

حمید رضا توکلی زاده

/ 0 نظر / 47 بازدید