شاهد بودیم چگونه شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد در انتخابات هزینه می‌شد

در ادامه این بیانیه آمده است؛ با تمام حمایت‌های پیدا و پنهان هاشمی و دیگر حامیان آقای جاسبی، دانشجویان از عدالتخواهی خود دست برنداشتند و از سال 85 تاکنون بیش از صد‌ها جلسه نقد و بررسی فعالیت‌های دانشگاه ‌آزاد را در بسیاری از دانشگاه‌های کشور برگزار کرده‌اند که نه تنها این جلسات با حضور جاسبی و یا نمایندگان دانشگاه آزاد همراه نبوده است، بلکه به جای آن‌‌ها اتوبوس‌های آدم‌های دانشگاه ‌آزاد به سوی جلسات روانه شدند و در بسیاری از موارد چماقداران حامی وی با به جنجال کشیدن جلسات، حتی به ضرب و شتم منتقدان دانشگاه آزاد و ریاست عالیه! آن مبادرت ورزیدند.
انجمن اسلامی دانشگاه‌‌ها در ادامه با اشاره به هزینه‌های برگزاری جلسات نقد دانشگاه آزاد تاکید کردند؛ از جمله هزینه‌پردازی دانشجویان، همین بس که بسیاری از این دانشجویان با نفوذ مافیای قدرت و ثروت در قسمت‌‌ها و نهادهای مختلف درون دانشگاهی و برون دانشگاهی، به علت عدالتخواهی توبیخ و یا تعلیق از تحصیل شدند و حتی تعدادی نیز روانه دادگاه‌‌ها و بازداشتگاه‌‌ها شدند.
انجمن اسلامی دانشگاه‌‌ها  در بیانیه خود به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و افزود:  ایشان در قیاسی عجیب مدعی شده‌اند که رژیم شاه حسینیه ارشاد را تصرف نکرد ولی نظام اسلامی دانشگاه آزاد را تصرف کرد!
 اولا حسینیه ارشاد محفلی برای تجمع و حضور نیروهای انقلابی علیه رژیم شاه بود یعنی کانونی علیه رژیم... با این ادعای آقای هاشمی در خصوص تصویب اساسنامه به گونه‌ای که مورد خدشه رژیم قرار نگیرد، چند سوال مطرح می‌شود.
اینکه آقای هاشمی در تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد هم قصد داشته است تا همانند حسینیه ارشاد که کانونی علیه رژیم شاهنشاهی بوده است، کانونی ضد نظام اسلامی سازمان دهد؟! هرچند بعضا دانشگاه آزاد عملکردی داشته است که این ذهنیت درباره آن نیز تقویت می‌شود.
ضمن اینکه هیچ وقت و هیچ‌گاه در حسینیه ‌ارشاد این حجم از فساد که در دانشگاه آزاد اتفاق افتاده و اسنادش در ذهن و خاطره ما دانشجویان ثبت و ماندگار است، وجود نداشت.
آقای هاشمی‌، حسینیه ارشاد برای ملت بود؛ مانند دانشگاه آزاد که گفته‌اید متعلق به ما و فرزندان ماست، ملک طلق شما نبود و از سویی واقعا قیاس دوران شاهنشاهی با نظام اسلامی چه معنایی دارد؟!
در پایان این بیانیه آمده است؛ آقای هاشمی عزیز، شما خود رئیس‌جمهور و رئیس ‌مجلس بوده‌اید و اکنون رئیس ‌مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام هستید و از شما اینگونه اظهارات و ادعای بی‌قانونی بودن روند پایان دادن به مافیای قدرت و ثروت در دانشگاه آزاد بعید است. هر کس نداند شما به خوبی نظر امام خمینی(ره) پیرامون لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌دانید. ما دانشجویان که حداقل چند سال از مدیریت سی و چند ساله آقای جاسبی را در ذهن داریم در خاطرمان هست که چگونه شهریه‌های دانشجویان در ستادهای انتخاباتی شما و جریان نزدیک به شما خرج می‌شد! البته شاید شما ندانید؛ اما باید به عرضتان برسانیم آنطور که در صدر این وجیزه گفته شد، ما هر وقت خواستیم به این مسئله اعتراض کنیم، با چماق‌داران جناب جاسبی مواجه شدیم. لااقل بگذارید مثل آن خاطراتی که از ایام حشر و نشرهای خصوصی که فقط شما بوده‌اید و امام، 20 و چند سالی بگذرد بعد تاریخ را آنگونه که خواستید تحریف کنید.
به گزارش خبرگزاری‌ها، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شاهد، خوارزمی، تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی این بیانیه را صادر کردند.

/ 0 نظر / 13 بازدید