«هواپیماربایی» در فرودگاه مشهد ناکام ماند

این افراد در بازجویی های اولیه به قصد خود مبنی بر هواپیماربایی اعتراف کردند اما جزئیات بیشتر از برنامه ریزی آنها و عوامل پشت پرده، به زودی مشخص خواهد شد.
به گزارش جهان به نقل از قاصد، از ۲۷ سال پیش که امام راحل با دوراندیشی مثال زدنی خود، تاکید کردند که باید تامین امنیت پروازها به نحو مطلوبی حفظ شود تاکنون هیچ تروریست و نیروی ضدانقلابی نتوانسته این رکورد تاریخی را بشکند.

موارد مهمی چون هواپیماربایی دسته جمعی یک خانواده در پرواز بندرعباس که دستمایه فیلم ارتفاع پست حاتمی کیا شد تا بمبگذاری در هواپیمای MD خطوط هواپیمایی کیش ایر در مسیر پرواز اهواز به تهران در سال ۸۸ را می توان به عنوان مثالهایی از این اقتدار کشور ذکر کرد.

در آخرین موارد از این دست، طی روزهای گذشته دو تروریست شامل یک زن و مرد در فرودگاه بین المللی مشهد قصد ورود به هواپیما را داشتند که با هوشیاری فرزندان گمنام ملت، شناسایی شده و از آنها سلاح گرم کشف می شود.

این افراد در بازجویی های اولیه به قصد خود مبنی بر هواپیماربایی اعتراف کردند اما جزئیات بیشتر از برنامه ریزی آنها و عوامل پشت پرده، به زودی مشخص خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید