ادعای عجیب خانواده منتظری

به گزارش جهان، در ادامه عنوان کرده اند: نظر به اینکه نمی‌توانیم امنیت شرکت کنندگان محترم را تضمین نماییم و به دلیل در اختیار نداشتن مکان مناسب جهت برگزاری مراسم، از برگزاری مراسم دومین سالگرد در شهر قم خودداری می‌نماییم.

این بیانیه که به نظر می رسد احمد منتظری آن را تهیه و منتشر کرده، مرحوم منتظری "پیروز" وقایع تلخ سال ۱۳۶۸ توصیف شده است.

به نوشته خانواده منتظری "او در سال ۱۳۶۸ در امتحان بزرگی پیروز و سرفراز شد و قدرت و مقام را وانهاد و رضایت معبود را انتخاب کرد."

ادعای عجیب خانواده منتظری به رویدادهای مربوط به عزل وی از قائم مقامی رهبری، از سوی امام خمینی(ره) اشاره دارد. 

نامه تاریخی امام

حضرت امام خمینی در ششم فروردین ماه سال ۶۸ با انتشار نامه تاریخی خویش خطاب به آقای حسینعلی منتظری وی را رسماً از قائم مقامی رهبری برکنار کردند و ضمن توصیه به او برای دور کردن از منافقین، برگ جدیدی از تاریخ جمهوری اسلامی را ورق زدند.

امام راحل در نامه خود خطاب به منتظری تاکید کردند: از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام رااز دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبتها و موضعگیریهایتان نشان دادید که معتقدید لیبرالها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتیددیکته شده منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آنها نمی دیدم .

ایشان همچنین افزودند: در مسئله مهدی هاشمی قاتل ، شمااو را از همه متدینین متدینتر می دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است.

دیگر توصیه امام راحل به منتظری این بود: از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک می شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد.

با توجه به این واقعیت ها روشن نیست که احمدی منتظری و نزدیکانش بر پایه کدام واقعیت، منتظری را "سرافراز" وقایع سال ۱۳۶۸ توصیف کرده اند.

احمد منتظری پس از فوت پدرش تلاش کرد تا با سخنان و مواضع تند و ساختارشکن، به نحوی جای او را در رسانه‌های اپوزیسیون پر کند. بیانیه ها و مصاحبه های او و خواهرش در حمایت از جریان فتنه که به گفته خودشان ادامه راه پدر بود، تاییدی بر این مدعاست.

/ 0 نظر / 2 بازدید