اصولگرایان در بهت، اصلاح طلبان در تکاپو

 

 

سرویس سیاسی «فردا»: فتح سنگر به سنگر استراتژی قدیمی‌ای است که پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان دنبال می شود. در حالی که اصولگرایان هنوز به بازسازی نیروها و آسیب شناسی ضعفهای خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نپرداخته اند، خبرها از اردوگاه اصلاح طلبان حکایت از آرایش سیاسی این طیف و چانه زنی های جدی انتخاباتی در پشت درهای بسته دارد. اصلاح طلبان که تصور بازگشت به قدرت را نمی کردند اینک با تکیه بر نتیجه نیم بندی که از انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده اند خود را فاتح انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران دانسته و خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مهیا می کنند. 

اصلاح طلبان هر چند با تمام قوا برای انتخابات ریاست جمهوری نیامدند اما توانستند از اشتباهات تاکتیکی اصول گرایان و رونق گرفتن فضای انتقادی نسبت به احمدی نژاد بیشترین بهره را برده و نتیجه را به نفع خود تغییر دهند. هر چند احمدی نژاد تلاش بسیاری کرد تا خود را از اردوگاه اصول گرایان جدا کند اما با این حال حمایت بخشی از اصولگرایان از وی سبب شد وی در جامعه به عنوانی فردی اصولگرا شناخته شده و مدیریت او مساوی مدیریت اصول گرایان قلمداد و اشتباهاتش به پای اصولگرایان نوشته شود. همین موضوع سبب بدبینی به مدیریت جناح اصولگرا و در پی آن ناکامی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوریشد.

در مقابل نیز با اینکه در انتخابات ۹۲ اصلاح طلبان پیروز نشدند چون رییس جمهور فعلی را نمی توان در قالب اصلاح طلبی گنجاند اما در هر حال فضا برای این جناح باز شد و برخی از هم اردوگاهی های آنان در مناصب مختلف از جمله وزرات و معاونت رئیس جمهور جای گرفتند. حال اصلاح طلبان قطعاً با توجه به ناکامی های گذشته از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و به بسط آن ادامه خواهند داد. 

حال که اصلاح طلبان در راه دست یافتن به اکثریت کرسی های نظام خود را در میانه راه می بینند در حال تدوین استراتژی خود برای انتخابات پیش رو هست و در این میان نگاهی جدی به نقاط ضعف اصولگرایان و تجربه های اندوخته خود دارند. اصلاح طلبان امروز دریافته اند  پیروزی تنها در سایه ی وحدت امکان پذیر است. گو اینکه اجماع دیرهنگام آنها با وجود نقاط افتراق فراوان نتیجه ای باور نکردنی را به همراه داشت. در انتخابات ۹۲ حرف شنوی اصلاح طلبان از هاشمی و خاتمی باعث شد تا اصول گرایان نتیجه ی برده را یکباره واگذار کنند. پس وحدت زین پس نیز در دستور کار این گروه قرار خواهد گرفت. اما در مقابل وحدت اصلاح طلبان و اجماعشان بر یک کاندیدا، اصول گرایان به جای تمسک به معیار وحدت و تلاش برای تقویت آن، با متهم ساختن یکدیگر و ایجاد تفرقه نتیجه را واگذار کردند. 

اصلاح طلبان که به تجدید قوا پرداخته اند برای دستیابی به کرسی های بهارستان توجه ویژه ای به تطهیر چهره های شاخص خود همچنین وارد کردن افرادی گمنام به میدان دارند. آنها زین پس با استفاده از رسانه هایی که در اختیار دارند بر فضاسازی رسانه ای تسلط پیدا کرده و قطعاً از فضای مجازی برای رسیدن به اهداف خود بهره خواهند برد. تحرک شخصیت های سیاسی اصلاح طلب در فضای مجازی و صفحات شخصی خود و در پی آن سرمایه گذاری برای انتخابات 94 مجلس شورای اسلامی در حالی است که اصولگرایان  به حاشیه رفته و هیچ تحرک قابل ملاحظه ای انجام نمی دهند. 

در مقابل تکاپوی اصلاح طلبان برای ماندن در قدرت و بسط آن اصولگرایان گویی در خوابی زمستانی فرو رفته اند! جبهه اصولگرایان به جای اینکه از حوادث اخیر تجربه کسب کرده و به دنبال یافتن نقاط ضعف و برطرف کردن آن باشد به «انفعال فعال» بسنده کرده و توجهی به فعالیت جناح مقابل ندارد. این در حالی است که اصولگرایان باید از تجربیات گذشته استفاده کرده و به فکر ترمیم چهره خود باشد. بدهی است شکست های پی در پی احمدی نژاد و نافرمانی هایش نباید به نام اصولگرایان نوشته شود. اصولگرایان اگر قصد دارند در انتخابات مجلس ناکامی های خود را جبران کنند باید به تجدید قوا پرداخته و درصدد برطرف کردن نقاط ضعف خود باشند. 

اصلاح طلبان هرچه اصول گرایان را ضعیف تر ببینند خود را قوی تر می سازند، بنابراین انتظار می‌رود اصولگرایان که با عدم اتحاد خود در انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌ساز عدم موفقیت نامزدهای اصولگرا شدند، در عملکرد گذشته خود تجدید نظر داشته و زمینه را برای انسجام‌یافتن در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی آماده کنند.
 این امر جز با بازاندیشی مسیر طی شده میسر نیست.امری که گویا برخی آن را ناخوشایند می پندارند!

/ 0 نظر / 13 بازدید